In de zomer open op woensdagen In de zomer open op woensdagen

Ook in de zomer van 2018 is de Witte Kerk op woensdagen te bezichtigen. In de maanden juni, juli en augustus is de kerk van 11.00 - 16.00 uur geopend. Van 12.00 - 13.00 uur wordt het grote orgel van de kerk bespeeld door een organist uit de regio.

Een bezoek is deze zomer meer dan de moeite waard omdat de eerste resulaten van de grootse restauratie zichtbaar zijn. Zo zijn de draagbalken en het kabinetorgel onder handen genomen.   

Het interieus van de kerk ademt de sfeer van vorige eeuwen. De afgelopen jaren kwamen er tussen de 800 en 900 bezoekers, vooral toeristen en 'dagjesmensen, soms afkomstig uit verre buitenlanden. 
Waar rond 700 een kerkje op de strandwal werd gebouwd, verrees in de elfde eeuw de huidige tufstenen kerk. Ze is later uitgebreid en in 1573 verwoest door de Benden van Sonoy. In de tuin zijn de contouren van het verwoeste deel zichtbaar. In 1630 kwam het in protestantse handen en kreeg het zijn huidige vorm. Tot 2001 werden er de wekelijkse (hervormde) kerkdiensten gehouden.

De kerk wordt nu hoofdzakelijk gebruikt voor concerten, exposities, bijzondere kerkdiensten, huwelijken en begrafenissen.


Wilt u meer weten over de Witte kerk en de mogelijkheden om bij te dragen aan de restauratie? Neem dan eens een kijkje op de website www.wittekerkheiloo.nl 

 
Cantate-uren Cantate-urenCANTATE-UUR in de WITTE KERK te HEILOO
Stabat Mater Pergolesi in de Witte Kerk

Zondag 26 maart, aanvang 16:00 uur, zal er een uitvoering plaatsvinden van het Stabat mater van Pergolesi.

Uitvoerenden zijn Sabine Kirsten, sopraan, Stephanie Gericke, mezzo-sopraan en een instrumentaal ensemble onder leiding van Gerard Leegwater.
In de compositie wordt de smart van Maria, die weent om de dood van haar zoon, bezongen. Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) schreef het werk aan het eind van zijn leven. Het is zijn laatste compositie die hij slechts enkele dagen voor zijn overlijden voltooide.

De schoonheid en dramatiek die vanaf het begin worden ten toon gespreid doen de harten van liefhebbers van het barokke repertoire sneller kloppen. In de prachtige instrumentale inleiding worden de tranen van Maria als het ware zichtbaar gemaakt.

In de tijd van Pergolesi bestond er in Napels  een jarenlange traditie op goede Vrijdag het Stabat Mater van Allessandro Scarlatti uit te voeren. In 1735 was men kennelijk toe aan iets nieuws. Pergolesi krijgt dan de opdracht zorg te dragen voor een nieuwe toonzetting. Hij kreeg het werk maar net af voor de Goede Vrijdag van 1736 en overleed direct daarna aan de gevolgen van tuberculose. Op dat moment was hij slechts 26 jaar!

De uitvoering in de Witte Kerk valt onder de noemer van het Cantate-Uur. Deze keer dus geen Bach-cantate maar Pergolesi's Stabat mater. Het werk zal worden uitgevoerd in een compacte liturgie die geleid zal worden door ds. Jan Bruin.
De volgende dag, maandag 27 maart zal Jan Bruin een lezing verzorgen waarin de culturele achtergrond van het Stabat mater aan de orde komt. Deze lezing zal plaatsvinden in het Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo. Aanvang: 20:00 uur.

De toegang is vrij. Wel is er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de
kosten. 
 

 
Geschiedenis Geschiedenis

Witte Kerk Heiloo heeft Middeleeuwse wortels
De geschiedenis van de Witte Kerk in Heiloo, althans een kerkje op dezelfde plaats, gaat terug tot het begin van de elfde eeuw, maar zij zou al zijn gesticht omstreeks het jaar 700, toen de eerste christenpredikers zich in deze streek vestigden. Dat waren de benedictijner monnik Willibrord en elf andere katholieken die vanuit Engeland naar hier kwamen om onder de (West-)Friezen het evangelie te verkondigen.

lees meer »
 
Archief Archief

Het archief van onze kerkelijke gemeente bestaat uit documenten van het secretariaat van de kerkenraad, de diaconie en het college van kerkrentmeesters. 

lees meer »