Cantate uur 28 januari Cantate uur 28 januari

Op zondag 28 januari, 's middags om 16.00 uur vindt in de Witte Kerk de eerste cantatedienst van het nieuwe jaar plaats.
Deze keer zal de door Bach in 1724 gecomponeerde cantate “Jesus schläft, was soll ich hoffen” worden uitgevoerd door Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater.

De onbekend gebleven tekstdichter sluit nauw aan op het evangelie van deze zondag en haalt zijn stof uit het contrast: verborgen (slapende) Jezus – openbare (handelend ingrijpende) Jezus. Het bijbelse bericht wordt meteen op de tegenwoordige situatie van de Christen betrokken: in het aangezicht van de dood zie ik geen hulp van Jezus (deel 1). De angstige vraag in deel 2, “Herr! Warum trittest du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not” (Waarom, o HEER, blijft Gij van verre staan? Waarom verbergt Gij U in tijden van nood) is bijna woordelijk afkoaxmstig uit Psalm 10: 1. Deel 3 vergelijkt de nood van de goddeloze bedreigde Christen met de golven van een zeestorm, waarover het evangelie van de dag bericht. Met deel 4, een woordelijk citaat uit de evangelielezing (Mattheus 8: 26) zet de verandering in: Christus is slechts schijnbaar ver weg; door zijn machtswoord (deel 5) is de Christus geborgen (deel 6). De cantate wordt besloten met het tweede couplet van het lied “Jesu, meine Freude” van Johann Franck (1653) waarin de gehele gemeente het vertrouwen in Gods bescherming deelt.

Zoals altijd is de cantate ingebed in een compacte liturgie die deze keer geleid zal worden door ds. Hanneke Ruitenbeek. 

De toegang is gratis, wel is er een collecte.

 
Zing voor je leven Zing voor je leven

Sing-a-long Heiloo met Maartje de Lint
 
Nieuw jaar, nieuwe kansen dacht Maartje de Lint, professioneel zangeres en sociaal ondernemer. 
Sing-a-long Heiloo biedt mensen met geheugenproblemen én hun mantelzorgers de kans om samen te zingen met Maartje, begeleidt door het muzikale duo Henk van Meegen (piano) en Saskia van der Hall (fluit)en een club enthousiaste vrijwilligers.  
Samen zingen activeert ons klankgeheugen, waar melodieën en liedjes van ons hele leven zijn opgeslagen. Verschillende hersengebieden worden zo 'wakker' en stimuleren zowel lichaam als geest. Zingen maakt blij en laat de energie weer stromen. Het repertoire is zeer breed, en daarnaast kunt u komen met verzoeknummers! 

Doelgroep: Mensen met geheugen problemen én hun mantelzorgers
Prijs: €5 per keer, mantelzorgers gratis.
Wanneer: vanaf 10 januari 2018 elke 14 dagen in de Ter Coulsterkerk.
Tijd: inloop vanaf 14.30, samen zingen van 15.00-16.00

Voor meer informatie ga naar www.maartjedelint.com, kijk op Facebook bij dementie & zingen, of via een e-mail aan het College van Kerkrentmeesters:
 
 

 
Fotoalbum Advent 2017 Fotoalbum Advent 2017

Sinds kort staat er weer een fotoalbum online waarin iedere week een foto van het advent bloemstuk wordt gezet, samen met de bijbehorende tekst.

Klik hier om gelijk naar het fotoalbum te gaan. 

 
Oproep! Oproep!

Gastzangers gevraagd voor The Crucifixion in de Witte Kerk
Met de kerstdagen in het vizier is de het bestuur van de Ter Coulstercantorij zich achter de schermen al aan het voorbereiden op de passietijd. In de stille week, op woensdag 28 maart zal de Ter Coulstercantorij een uitvoering verzorgen van The Crucifixion van John Stainer.
The Crucifixion is een compositie over het lijden en sterven van Jezus Christus. Natuurlijk denken we dan meteen aan die andere in Nederland zo geliefde compositie over dit zelfde thema, de Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach. Het betreft inderdaad dezelfde thematiek die behandeld wordt, echter de uitvoering is anders. De Mattheus is lang, the Crucifixion kort, ongeveer een uur. De Mattheus is een barokke compositie met al z'n stemmenweefsels en contrapunt. De Crucifixion is meer homofoon en stamt uit de romantiek
(1877). Het is zeer toegankelijke muziek. Net als in de Mattheus zijn er verschillende koordelen, aria's en recitatieven en natuurlijk niet te vergeten de prachtige koralen. Er zijn twee solisten, een tenor en een bas. 
De cantorij biedt de mogelijkheid als gastzanger aan te schuiven. U repeteert dan mee vanaf 10 januari op de woensdagavonden van 19:45 – 21:30 in de Ter Coulsterkerk. In de pauze is er koffie en thee. Schroomt u niet, iedereen kan zingen en de muziek is prachtig.

Opgave bij Simone Ouwendijk ().

 
Samen koken, samen eten Samen koken, samen eten

Iedere eerste donderdag  van de maand op 4 januari kunt u genieten van een heerlijke maaltijd in de Ter Coulsterkerk.
We beginnen om 18.00 uur.

Het wisselende 3-gangen menu kost €5,- en een glas wijn of frisdrank € 1,50. Koffie of thee na afloop van de maaltijd is gratis
Het menu hangt op het prikbord in de hal van de kerk.
Er is plaats voor 32 gasten.

U kunt zich aanmelden tot dinsdagavond 20.00 uur (vóór de donderdag dat we samen eten) bij Dineke Vahl,072-5335060 of

Namens alle medewerkers van Samen koken , samen eten heten wij u van harte welkom.
 

 
Kerkdienst luisteren & terugluisteren Kerkdienst luisteren & terugluisteren

Kerkdienst gemist en achteraf terugluisteren?
Via de website www.kerkomroep.nl zijn de diensten van de afgelopen weken terug te luisteren. 
In de rechterkolom vult u 'Heiloo' in en vervolgens klikt u 'Ter Coulsterkerk' aan.
Hier vindt u de kerkdiensten van de afgelopen tijd.

Er is ook een rechtstreekse link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559

 
Vragen over de website Vragen over de website

Voortaan kunt u via deze link uw vraag stellen aan de websitebeheerder (als u een bestand wilt sturen voor de website, kunt u via deze link ook naar het emailadres vragen).

U kunt hier ook komen via: 
--> Kerk, organisatie & ANBI --> Contact website beheer 

 
7 brieven over het ambt 7 brieven over het ambt

Dominee Plaisier van de PKN uit Utrecht heeft na aanleiding van diverse bezoeken aan gemeenten in het land, 7 brieven geschreven over het ambt.

Wij willen u, als leden van de PKN Heiloo, graag de mogelijkheid geven deze brieven ook te lezen. 
Wanneer u hier klikt kunt u deze 7 brieven en de achterliggende reden van dominee Plaisier lezen.