Kerk & Organisatie Kerk & Organisatie

Onder dit kopje vindt u alles wat te maken heeft met de kerk en haar organisatie.

Dit betekent: Contact, links en verhuur, beheer en kosters van de kerk, de kerkenraad, de diaconie en ZWO, het college van kerkrentmeesters, de wijkcontacten, koren en organisten, de ontmoetingsmiddagen, de thema-ochtenden, het kerkblad, de bibliotheek en de boekbesprekingen.

terug