Deze gemeente Deze gemeente
De Protestantse Gemeente Heiloo is een onderdeel van de classis Alkmaar van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, daarbij gesteund door het college van kerkrentmeesters en de diaconie.
De kerkenraad bepaalt het beleid en legt dat vast in een, jaarlijks bij te stellen beleidsplan, waarin de doelstellingen voor kerk, diaconie en kerkrentmeesters worden vastgelegd.
De kleine kerkenraad vergadert negen keer per jaar, de kerkenraad zes keer per jaar.
Daarnaast is een groot aantal vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen en in velerlei functies in het pastoraat en rond het beheer en gebruik van de kerkgebouwen. In totaal meer dan 150 mensen.
Onze gemeente heeft een combinatie-regeling met de Protestantse gemeente in Limmen. Meer hierover onder 'Plaatselijke regeling'.

Voor informatie over de gemeente in Limmen: www.pknlimmen.nl
 
Plan van aandacht Plan van aandacht
Er is een plan van aandacht voor onze gemeente opgesteld.
Wanneer u deze graag wilt lezen, kunt u klikken op de onderstaande link.
Er opent zich een nieuw venster.

Plan van Aandacht
 
 
Vacature-commissie Vacature-commissie
De vacaturecommissie is op dit moment toegevoegd aan de kerkenraad
lees meer ┬╗