Welkom op de website Welkom op de website
Onze kerkelijke gemeente is begin 2006 ontstaan door fusie van de al eeuwen bestaande hervormde gemeente en de gereformeerde kerk, die in 1959 werd gesticht. We zijn aangesloten bij de landelijke Protestantse Kerk in Nederland, PKN

De Protestantse Gemeente Heiloo heeft een predikantsplaats, die vervuld wordt door een predikantenechtpaar, ds. Hanneke Ruitenbeek en ds. Edward Kooiman, die elk voor voor 50 procent in de gemeente werken. Verder ligt het pastoraat in handen van pastor André Martens, die 3 dagen per week in de gemeente werkzaam is.
Verder beschikt de gemeente sinds 2001 over een fraai kerkgebouw aan de Holleweg. Het werd in 1967 gebouwd als tweede godshuis van de rooms-katholieke parochie. Na ruim dertig jaar als Moeder Godskerk te hebben dienstgedaan waren de katholieke geloofsgenoten genoodzaakt zich te concentreren op de Willibrorduskerk.

Dat was voor de toen al nauw samenwerkende hervormde gemeente en gereformeerde kerk een mooie gelegenheid het centraal gelegen gebouw aan te kopen. Het werd grondig gerenoveerd, sterk uitgebreid en getooid met een andere naam: Ter Coulsterkerk.

Tegelijkertijd werden de inmiddels afgebroken hervormde Kruiskerk aan de Maas Geesteranusweg en de gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat verkocht en de wekelijkse erediensten in de (hervormde) Witte Kerk beëindigd.

Het grote, vernieuwde kerkelijk centrum kreeg in augustus 2004 de beschikking over een orgel van 25 stemmen, dat behalve voor het begeleiden van de gemeentezang ook geschikt is voor concerten.

Onze kerk wil op zondagmorgen met Woordverkondiging, liederen en gebeden een ontmoetingsplaats zijn voor allen die in het Evangelie inspiratie vinden. Maar haar leden willen ook in de week laten zien dat het omzien naar elkaar op uiteenlopende terreinen – in Heiloo en ver daarbuiten – van essentieel belang is binnen onze multiculturele samenleving.
terug