Wat doet de ZWO Wat doet de ZWO
Taakomschrijving commissie ZWO
(zending-werelddiaconaat-ontwikkelingssamenwerking)

De ZWO-commissie beoogt de gemeente te betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd door mee te leven met, financiële steun te geven aan en solidair te zijn met de partners van Kerk in Actie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om steun te verlenen aan plaatselijke initiatieven.

De commissie werkt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
terug