Algemeen Algemeen


Algemene informatie over de Ter Coulsterkerk

Sinds 2001 beschikt de Protestantse Gemeente Heiloo, waarin hervormden en gereformeerden zijn verenigd, over een fraai kerkgebouw aan de Holleweg. Het werd in 1967 gebouwd als tweede Godshuis van de Rooms-Katholieke parochie. Na ruim dertig jaar als Moeder Godskerk dienst te hebben gedaan waren de katholieke geloofsgenoten genoodzaakt zich te concentreren op de Willibrorduskerk.
 

lees meer »
 
Expositie in de Ter Coulsterkerk Expositie in de Ter Coulsterkerk

Symboliek in de Kerk

Ook symbolische bloemstukken kunnen veel uitdrukken van gebeuren en hoogtepunten in ons leven en in de Kerk tijdens bijzondere diensten.
Tegen de achterwand van de kerkzaal in de Ter Coulsterkerk hangen foto’s  van bloemschikwerk van mevr. Siep Baalbergen.
Ze heeft zich laten inspireren door Advent, Kerst, Pasen, Pinksteren, de doop, maar ook door  het “Samen op weg”gaan  in april 2001; op weg vanuit de Gereformeerd Kerk. Dat is ook terug te vinden in het prachtige symbolische stuk met drie kaarsen waarop de drie protestantse kerken staan afgebeeld, uit september 2001.Zij maakt ook een prachtige schikking voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar . Op die zondag worden de gemeenteleden , die het afgelopen jaar zijn overleden, herdacht met kaarsen die in deze symbolische schikking gezet zijn; de kaarsen worden een voor een aangestoken bij het noemen van de namen.
 
Namens de Kunstcommissie.                                                     
Jenny Bikker-Breugem.
 

lees meer »
 
Orgel Orgel


Ter introductie
Aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw beschikten de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk over drie kerkgebouwen: de Witte Kerk (een eeuwenoud monument), de Kruiskerk en de gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat.

lees meer »