Pastores Pastores


ds. Edward Kooiman

                                   
Ds. Edward Kooiman
Ypesteinerlaan 19
1851 WG Heiloo
telefoon 072 888 55 50
stuur: e-mail


  

ds. Hanneke Ruitenbeek 

 

  

 Ds. Hanneke Ruitenbeek
 Ypesteinerlaan 19
 1851 WG Heiloo
 telefoon 072 888 55 50
 stuur: e-mail

 

 Pastor André Martens
Kantoor: Ter Coulsterkerk
Werkdagen: maandag t/m woensdag
Telefoon: 06 224 940 89
Stuur een email

 De werkdagen van ds. Hanneke Ruitenbeek zijn: maandag en donderdag
De werkdagen van ds. Edward Kooiman zijn: dinsdag en vrijdag
De woensdag is hun vrije dag en zaterdag is de werkdag voor degene die ́s zondags preekt. Behalve e-mailen kunt u hen ook bellen. Op hun werkdagen zijn ze goed bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur en ‘s avonds tussen 18.30 en 19.00 uur (072 - 888 55 50).
Voor wat betreft de wijkindeling tussen de predikanten: zie onder de rubriek “Kerk & Organisatie” het kopje “Pastoraat”

Vanuit onze gemeente is ds. M. Braamse met een bijzondere opdracht werkzaam als geestelijk verzorger bij de GGZ-Noord-Holland Noord. Combinatieregeling Limmen:

De Protestantse Gemeente Heiloo heeft met de Protestantse Gemeente Limmen een combinatieregeling afgesloten. Op basis daarvan vervullen ds. Kooiman, ds. Ruitenbeek en ds.Van der Wind op jaarbasis een aantal predikbeurten in Limmen. Verder is er afgesproken dat ds. Van der Wind twintig procent van zijn werktijd besteedt aan pastorale arbeid in Limmen.

De tekst van de combinatieregeling is te verkrijgen bij de scriba’s van de kerkenraden van Heiloo en Limmen.
Voor meer informatie pknlimmen.nl

Interkerkelijk Pastores Beraad Heiloo
Hiertoe behoren de pastores van de Protestantse Gemeente en de R.K. parochie in Heiloo. Dit beraad organiseert met name in de wintermaanden cursussen en andere kerkelijke bijeenkomsten onder de naam Rond de Waterput.

Classis
De Protestantse Gemeente Heiloo maakt deel uit van de classis Alkmaar. In deze classis, een overkoepelend kerkelijk orgaan, zijn alle Protestantse (PKN) kerken van Texel tot en met Heiloo/Limmen vertegenwoordigd door één of meer kerkenraadsleden. Namens onze gemeente maakt de heer R.H. van Gorkum deel uit van de classis.

 

 

 

 

terug