De kerkenraad De kerkenraad

De kerkenraad is als volgt samengesteld

Predikanten
Ds. E.J. Kooiman (Edward) Ypesteinerlaan 19 1851 WG 8885550 
Ds. H. Ruitenbeek (Hanneke) Ypesteinerlaan 19 1851 WG 8885550

Ds. F.J. van der Wind (Floor) Kennemerstraatweg 303, 1851 NC 5336634  

Functionarissen van de kerkenraad hebben vaste e-mailadressen gekregen eindigend op @pknheiloo.nl Dit betekent dat specifieke functies in de kerkenraad een vast e-mailadres hebben dat niet verandert wanneer een functie door iemand anders wordt overgenomen. 
  
Kerkenraad
Preses    
Scriba     

College van diakenen
Algemeen emailadres: 
Voorzitter  
Secretaris     

College van kerkrentmeesters
Voorzitter  
Secretaris  

Ouderling (scriba)


Overeenkomstig de kerkorde bepaalt de kerkenraad het beleid en legt dat vast in een, jaarlijks bij te stellen beleidsplan, waarin de doelstellingen voor kerk, diaconie en kerkrentmeesters worden vastgelegd.

De kleine kerkenraad vergadert negen keer per jaar en de kerkenraad zes keer.

Onze gemeente wordt in de classis Alkmaar vertegenwoordigd door diaken.