'het wonder van het goede' 'het wonder van het goede'
Zaterdag 16 maart 2019
Leven zonder waarom door Welmoed Vlieger

Waarom doe ik de dingen die ik doe? Ik doe ze omdat ik niet anders kan, het welt op uit een bestaansgrond. Ik leef vanuit iets dat mij draagt. De middeleeuwse theoloog/filosoof Meister Eckhart heeft een diepe indruk gemaakt op Welmoed Vlieger. Bij Eckhart vindt zij een vertrouwensvolle overgave aan een onkenbare en onnoembare godheid, voorbij God. Een bron. Je mag ergens van overstromen. Er valt je iets toe. Bij het zo beleven van de werkelijkheid wordt ruimte gemaakt om in
ontvankelijkheid te leven. Om te handelen en spreken vanuit deze innerlijke bestaansgrond.
Biedt een dergelijke visie richting wanneermenselijk geweld en mismanagement aan de orde van de dag zijn? Komt er iets van het goede in zicht?
Welmoed Vlieger heeft twee studies afgerond: godsdienstwetenschap en filosofie. Zij is nu werkzaam aan een promotieonderzoek 'innerlijkheid en politiek'; Welmoed Vlieger is columnist bij het dagblad Trouw.

Zaterdag 30 maart 2019
De lege plaats van God door Ger Groot

Ger Groot heeft een indrukwekkend boek geschreven: De geest uit de fles. Daarin geeft hij een schets van de ontwikkeling van het denken van de mens over zichzelf. De mens is als een tovenaarsleerling. Hij verdrijft God uit zijn denken. Maar het vergaat hem slecht als hij zelf die plaats inneemt. Ger Groot beschouwt het als een uitdaging voor de filosofie om de dood van God te accepteren, maar diens leeggevallen plaats bewust leeg te laten. Maar is dit alleen een uitdaging voor de filosofie? Waaraan oriënteren we ons dan wanneer het kwaad van menselijke handelen en geweld over ons komt? Komt hier het goede in zicht? Zelfs het wonder ervan wanneer zich dit voordoet? Kortom, is over de lege plaats die God nalaat meer te zeggen?
Ger Groot heeft voor NRC-Handelsblad en Trouw geschreven. Hij is schrijver van wijsgerige boeken en heeft een groot aantal functies vervuld: docent filosofie, vertaler, redacteur van Letter en Geest (Trouw),
bijzonder hoogleraar 'Filosofie en literatuur'.

Zaterdag 13 april 2019
De wonderen van de wereld door Laurens ten Kate

Misschien is het niet zo’n belangrijke vraag of wonderen echt gebeuren. Wonderen zijn van een andere orde dan wetenschappelijk bewijs. Over wonderen wordt verteld in verhalen. En verhalen zijn, net als beelden, manieren waarop mensen zich een wereld scheppen. Wonderen hebben daarom te maken met menselijke verbeeldingskracht en creativiteit. Vaak gaan ze over goed en kwaad, maar zij laten ook zien dat we voorbij goed en kwaad moeten denken, zoals de filosoof Friedrich Nietzsche stelde. Vrijzinnigheid in 2019 betekent: ruim baan geven aan deze verbeeldingskracht, laten zien dat hier een nieuwe betekenis ligt van religie in onze tijd.
Laurens ten Kate is bijzonder hoogleraar ‘Vrijzinnige religie en humanisme’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Zijn leerstoel is het initiatief van de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed.

Tijd: 10.30 – 12.30 uur, daarna gezamenlijke lunch
Plaats: Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33 – 37, 1811 ND Alkmaar
Kosten: € 8,- (incl. koffie/thee en lunch)
Opgave: of 072 - 5612443
 
terug