Contact Diaconie Contact Diaconie


email: 
Postbus 307, 1850 AH Heiloo
Bankrek. 3364 70 088 en 3270 02 247        
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Heiloo
 

 
Wat doet de ZWO Wat doet de ZWO

Nieuw project
Wij hebben een nieuw project uitgekozen waarvoor we geld zullen inzamelen. We hebben gekozen voor een project voor een betere voedselvoorziening in Indonesië. 

Op Centraal Java werkt Trukajaya, een diaconale organisatie van de Javaanse kerk, met succes aan verbetering van de voedselsituatie op het platteland. Het voedingspatroon van de Javanen op het platteland is zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de bemesting van hun land en leert de boeren nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken. De vrouwen leren om van lokale gezonde gewassen die minder gebruikt worden lekkere maaltijden te maken. Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat de boeren hun landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen. In zes dorpen helpt Trukajaya 150 gezinnen met de aanleg van moestuinen, waterreservoirs en biogasinstallaties. Dankzij deze hulp zijn deze armste boerengezinnen nu zelfvoorzienend. Trukajaya wil het werk graag uitbreiden naar meer dorpen in Centraal Java. 
 

lees meer »
 
Diaconie en ZWO Diaconie en ZWO

Algemene informatie over diaconie en ZWO
Een belangrijk onderdeel van de kerk is de diaconie. Zij probeert in onze missionair-diaconale gemeente dienstbaar te zijn aan mensen die behoefte hebben aan hulp en bijstand, of zoals in het beleidsplan staat: barmhartigheid en gerechtigheid bewijzen aan mensen in nood.
Binnen de diaconie is de commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) verantwoordelijk voor hulpacties en projecten in het buitenland.

Klik hier voor het beleidsplan van de diaconie voor 2015 - 2019. 

lees meer »