Informatie over het Kerkblad Informatie over het Kerkblad


Download hier het kerkblad

Voor vragen over de verspreiding van het Kerkblad en voor het doorgeven van een mutatie kunt u contact opnemen met: Kees Blijleven, tel. 533 48 93, e-mail:  

Het e-mailadres van de redactie, voor het aanleveren van kopij, is: 

Let op! Foto's en logo's graag in een groot formaat (hoog aantal mb's) aanleveren bij de redactie. Anders kunnen deze niet in het kerkblad worden geplaatst.

Belangrijke data voor het Kerkblad in 2018
Graag ontvangt de kerkblad-redactie de kopij zo vroeg mogelijk!

2018

Nummer Verschijningsdatum Kopij inleveren voor
nr. 1 Woensdag 31 januari  Uiterlijk  16 januari
nr. 2 Woendag 14 maart Uiterlijk 27 februari
nr. 3 Woensdag 25 april Uiterlijk 10 april
nr. 4 Woensdag 6 juni Uiterlijk 22 mei
nr. 5 Woensdag 18 juli Uiterlijk 3 juli
nr. 6 Woensdag 12 september Uiterlijk 28 augustus
nr. 7 Woensdag 31 oktober Uiterlijk 16 oktober
nr. 8 Woensdag 12 december Uiterlijk 27 november
     


Redactie kerkblad:
Ad Edelman; tel. 072 533 43 12
Ditje van Genderen; tel. 072 505 34 49
Peter Jan van Roon; tel 072-531 89 55

 

terug