Informatie over het Kerkblad Informatie over het Kerkblad

Download hier het kerkblad

Voor vragen over de verspreiding van het Kerkblad en voor het doorgeven van een mutatie kunt u contact opnemen met: Kees Blijleven, tel. 533 48 93, e-mail:  

Het e-mailadres van de redactie, voor het aanleveren van kopij, is: 

Let op! Foto's en logo's graag in een groot formaat (hoog aantal mb's) aanleveren bij de redactie. Anders kunnen deze niet in het kerkblad worden geplaatst.

Belangrijke data voor het Kerkblad in 2019
Graag ontvangt de kerkblad-redactie de kopij zo vroeg mogelijk!

2019
Nummer Verschijningsdatum Kopij inleveren voor
nr. 1 Woensdag 23 januari  Uiterlijk  8 januari
nr. 2 Woendag 27 februari  Uiterlijk 12 februari
nr. 3 Woensdag 10 april Uiterlijk 26 maartl
nr. 4 Woensdag 22 mei Uiterlijk 7 mei
nr. 5 Woensdag 3 juli Uiterlijk 18 juni
nr. 6 Woensdag 28 augustus Uiterlijk 13 augustus
nr. 7 Woensdag 2 oktober Uiterlijk 18 september
nr. 8 Woensdag 13 november Uiterlijk 29 oktober
nr. 9 Woensdag 18 december Uiterlijk 3 december


Redactie kerkblad:
Ad Edelman; tel. 072 533 43 12
Ditje van Genderen; tel. 072 505 34 49
Peter Jan van Roon; tel 072-531 89 55

 
terug