Financiële verantwoording Diaconie Financiële verantwoording Diaconie
Financiële verantwoording :

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018

De begroting voor 2022
De begroting voor 2021
De begroting voor 2020

Bankrekeningen:
Voor bijdragen, giften etc. 
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Heiloo:
NL85 RABO 0336  4700 88

Administratie:
R. Visser
tel. 072 533 41 66
email: rinvisser@kpnplanet.nl 
 
 
Financiële verantwoording Kerkrentmeesters Financiële verantwoording Kerkrentmeesters
Financiële verantwoording Kerkrentmeesters:

Jaarverslag Kerkrentmeester 2020
Jaarverslag Kerkrentmeesters 2019
Jaarverslag Kerkrentmeesters 2018

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018

Zie hier voor de begroting van 2022
Zie hier voor de begroting van 2021
Zie hier voor de begroting van 2020

Bankrekeningen
Voor bijdragen, giften etc. 
Protestantse Gemeente te Heiloo: 
NL 85INGB 0000 2762 01 
 
Bijdrage kerkblad:        
Protestantse Gemeente te Heiloo: 
NL63INGB 0000 1833 80

Administratie:
T. Bras
Tel:  06-42243567
Email: tbras@aktb.nl