Kerkdiensten Kerkdiensten

Om de dienst te beluisteren klik hier

Preekrooster voor de aankomende weken in de Ter Coulsterkerk.

9 december, 10.00 uur 2e advent
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: Kerstgratificatie Minima

16 december, 10.00 uur 3e advent
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: de Vijfhoek (Heiloo)

23 december, 10.00 uur, 4e advent
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte:Stichting Epafras

24 december, kerstavond 22.00 uur 
Witte Kerk: pastor A. Martens m.m.v. One More Voice
collecte: KiA: kinderen in de knel

25 dec., 10.00 uur, 1e Kerstdag
Ter Coulsterkerk: jong-en-oud-dienst ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. de Cantorij en Jeugdensemble
collecte: KiA kinderen in de knel

30 december, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A. Kramer, Heiloo
collecte: t.z.t. bekend gemaakt 

31 december, 19.00 uur Oudejaarsavond
Witte Kerk: pastor A. Martens
collecte: Diaconie Heiloo

6 januari 2019, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: VluchtelingenWerk NL 

13 januari 2019, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: ISBA 

20 januari 2019, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: De Regenboog 

27 januari 2019, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
Avondmaal; m.m.v. Cantorij
collecte: de Steiger Alkmaar

27 januari 2019 16.00 uur: Cantatedienst
Witte Kerk: ds. Pieter van der Woel


Crèche in de Ter Coulsterkerk:
Er is geen crèche-dienst meer. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Christel Phaff- Brouwer de Koning ( of
06-51919898)

Kindernevendienst: In de Ter Coulsterkerk voor de kinderen van de basisschool elke week 
E-mail contact:

Autorijden:
Zondagdienst Heiloo:
mw. Klaske Mosselaar tel. 5330417, b.g.g. Mw. Anneke Plas-de Vries tel. 5335919

Zondagdienst Limmen:
J. van den Berg, tel. 5055642, b.g.g. mw. M. Denekamp, tel. 5052871

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De kindernevendienst vindt 1x in de twee weken plaats.
Onderstaand de data voor de aankomende maanden:

maart : 4 en 18
April:  1 en 15
Mei:  6 en 20
Juni: 3 en 17
Juli: 1 en 15
September: 2 en 16
Oktober: 7 en 21
November: 4 en 18
December: 2, 16 en 25