Kerkdiensten Kerkdiensten

Om de dienst te beluisteren klik hier

Preekrooster voor de aankomende weken in de Ter Coulsterkerk.

26 januari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A.T. Kramer
collecte: De Steiger Alkmaar

2 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:  ds. O. van Dongen, Amsterdam
collecte: KIA / ZWO project RWANDA

9 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Roemenië project

16 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman Heilig Avondmaal
collecte: KiA-Kameroen 

23 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek m.m.v. de Cantorij
collecte: KiA Hulp ongedocumenteerden

1 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: KIA Golfstaten, bijbelverhalen


Crèche in de Ter Coulsterkerk:
Vanaf Pasen 2019 is er iedere week de mogelijkheid om gebruik te maken van de crèche. Voor vragen kunt u terecht bij Christel Brouwer de Koning via  

Kindernevendienst: Er is iedere week kindernevendienst voor de jeugd van 4-12 jaar. Enkele keren per jaar (Kerst, Pasen en Pinksteren) zijn we met projecten bezig. Dan werken we in de weken ervoor met verhalen en knutsels naar het feest toe. Voor informatie kun je mailen naar 

Autorijden:
Zondagdienst Heiloo:
mw. Klaske Mosselaar tel. 5330417, b.g.g. Mw. Anneke Plas-de Vries tel. 5335919

Zondagdienst Limmen:
J. van den Berg, tel. 5055642, b.g.g. mw. M. Denekamp, tel. 5052871

 
Kindernevendienst & crèche Kindernevendienst & crèche


Vanaf Pasen 2019 is er weer iedere week Kindernevendienst en crèche.