Kerkdiensten Kerkdiensten

Om de dienst te beluisteren klik hier

Preekrooster voor de aankomende weken in de Ter Coulsterkerk.

17 december, 10.00 uur, derde advent
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: pastoraat 

24 december, 10.00 uur, vierde advent
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: Noodhulp
24 december 22.00 uur 
Ter Coulsterkerk: ds. B. Seelemeijer m.m.v. One More Voice
collecte: KiA/kinderen in de knel 

25 december, eerste kerstdag 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman m.m.v. ter Coulster Cantorij
collecte: KiA/kinderen in de knel

31 december, 10.00 uur
Witte kerk: ds. A.J.C. Hana-van Bruggen, Warmenhuizen
collecte: Diaconie Heiloo 

7 januari 2018, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: vluchtelingenwerk Ned.

14 januari 2018, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. P. Verhoef, Alkmaar
collecte: Oecumenisch werk

21 januari 2018, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: De Regenboog

28 januari 2018, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: De Steiger Alkmaar 

4 februari 2018, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: KiA/Ghanese kindslaven 


Crèche in de Ter Coulsterkerk:
Er is geen crèche-dienst meer. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Christel Phaff- Brouwer de Koning ( of
06-51919898)

Kindernevendienst: In de Ter Coulsterkerk voor de kinderen van de basisschool elke week 
E-mail contact:

Autorijden:
Zondagdienst Heiloo:
mw. Klaske Mosselaar tel. 5330417, b.g.g. Mw. Anneke Plas-de Vries tel. 5335919

Zondagdienst Limmen:
J. van den Berg, tel. 5055642, b.g.g. mw. M. Denekamp, tel. 5052871

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De kindernevendienst vindt 1x in de twee weken plaats.
Onderstaand de data voor de aankomende maanden:

Juni: 18
Juli: 2 en 16
September: 3 en 17
Oktober: 1 en 15
November: 5 en 19
December: 3, 17, en 25