Wat doet de ZWO Wat doet de ZWO

In Pakistan maken christenen maar twee procent van de bevolking uit. De kerk is voor christenen niet alleen een plek waar je je religie in de praktijk kunt brengen maar ook de plek waar je je identiteit krijgt. De kerkprovincie Raiwind van de Kerk van Pakistan geeft pastorale zorg aan 27.000 tot 30.000 christenen. Naast de kerkelijke activiteiten doet deze kerk veel aan diaconaat. Traditiegetrouw ligt bij de christelijke gemeenschap in Pakistan het accent op onderwijs, gezondheidszorg en de zorg voor gehandicapten.

Met onze bijdrage kunnen wij vier projecten steunen van de Kerk van Pakistan in Raiwind:

1. Pastoraat en Evangelisatie
2. Vredesopbouw (het gesprek aangaan met moslims)
3. Dar-ul-Mussarat, een dagcentrum voor gehandicapte kinderen in
Lahore
4. Christelijk religieus opleidingscentrum voor meisjes en vrouwen

Taakomschrijving commissie ZWO
(zending-werelddiaconaat-ontwikkelingssamenwerking)

De ZWO-commissie beoogt de gemeente te betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd door mee te leven met, financiële steun te geven aan en solidair te zijn met de partners van Kerk in Actie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om steun te verlenen aan plaatselijke initiatieven.

De commissie werkt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

terug