Contacten Contacten

Ter Coulsterkerk
Holleweg 111
1851 KE Heiloo            
tel. 072 5334552
fax. 072 5321908
Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Diaconie:
email: diaconiepknheiloo@outlook.com
Postbus 307, 1850 AH Heiloo
Bankrek. 3364 70 088 en 3270 02 247        
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Heiloo
 
Verhuur Ter Coulsterkerk:
Dhr. W. Purmer
tel.:   072-5044392
e-mail: w.purmer@freeler.nl

Verhuur Witte Kerk:
Mw. Liesbeth Vink
Tel:  06-47183202
mail: liesbethvink8@gmail.com

Kerkelijk bureau/Ledenadministratie:
Mw. I. Bras 
tel. 072 5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl
 
Verspreiding Kerkblad en voor een mutatie kunt u contact opnemen met:
Cees Blijleven 
tel. 533 48 93, 
c.blijleven@live.nl 
 
Kerkelijke administratie:                        
T. Bras 
Postbus 241, 1850 AE Heiloo
tel. 06-42243567
penningmeester@pknheiloo.nl
Bankrekening:  NL70 RABO 0336459688 en NL85 INGB 0000276201 t.n.v. Prot. Gemeente Heiloo


Collectebonnen: Euro 0,50, Euro 1,00, Euro 2,00 per 20 stuks
Bankrekeningen: NL70 RABO 0336459688 en NL85 INGB 0000276201 t.n.v. Prot. Gemeente Heiloo
Na telefonische afspraak kunt u de bonnen afhalen op Kerkakkers 81

Contact website beheerder:
Klik hier

 
Beheerders en verhuur Beheerders en verhuur
Coördinatie beheer 
Dhr J. Kuijper
Tel: 072 5335203
jkuijper@quicknet.nl 
 
Verhuur
Dhr. W. Purmer
tel: 5044392
e-mail: w.purmer@freeler.nl

Open
Maandag van 9.00 tot 10.00 uur
Donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
en verder in overleg met de beheerder

Witte Kerk
Mevr. L.Vink (tel.nr. 072-5314562)
Heerenweg 32
telefoon: 072 5333021
Verhuur Witte Kerk